Provozní informace

1) ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré informace ohledně provozu, typu sauny, postupu saunování, provozních postupech a kontakty na vedoucí provozu sauny naleznete zde na těchto internetových stránkách.

Do sauny je možné vstoupit na začátku každé liché hodiny (např. od 13.00, od 15.00 atd.).

2) TYP SAUNY

V areálu sauny je umístěna solná finská sauna českého výrobce Vital Trend s.r.o. Teplota sauny je nastavena na 100 °C. V sauně je umístěno vědro s vodou a naběračkou pro dočasné zvýšení vlhkosti vzduchu při polití kamenů umístěných na horní části kamen. Informace o příznivých vlivech solných saun si můžete přečíst zde, nebo v areálu sauny.

3) OBJEDNÁNÍ SAUNY

Skupiny zájemců si mohou rezervovat termín vstupu do sauny zde na internetových stránkách po jednorázové registraci a následném přihlášení. Dle aktuálního stavu rezervací areálu sauny si můžete vybrat volný termín.

Majitelé množstevních vstupenek se zaregistrují zde, na internetových stránkách sauny. Po přihlášení mají možnost si rezervovat termíny vstupu do areálu sauny. V případě nefunkčnosti internetových stránek nebo rezervačního systému sauny si mohou rezervovat termín vstupu do sauny na telefoním čísle: 774 222 715. Dle aktuálního stavu rezervací areálu sauny bude nabídnut volný termín.

4) PŘÍCHOD DO AREÁLU SAUNY

Při příchodu do sauny navštivte pokladnu sauny. Zde si zakupte vstupenku dle počtu osob. Skupina osob ze svého středu zvolí vedoucího skupiny, který nahlásí některé potřebné své osobní údaje obsluze sauny z důvodu vedení provozního deníku a pro případ poškození majetku provozovatele sauny. Vedoucí skupiny je odpovědný za zbytek skupiny a dále zajistí, aby celá skupina včetně vedoucího dodržovala aktuální provozní řád sauny.

U pokladníka/obsluhy sauny lze zapůjčit za poplatek čistou osušku nebo prostěradlo. Dále je zde možnost zakoupit saunovací potřeby (kartáč, esenční olej a další) nebo občerstvení dle aktuální nabídky. Nabízený alkohol lze prodat pouze osobám starším 18-ti let. Při výběru esenčního oleje dostane účastník sauny již správně namíchanou olejovou směs, kterou při saunování bude postupně dle své potřeby nalévat do kalíšku vysícího v sauně (potírně) nad kamny.

5) POBYT V AREÁLU SAUNY

Osoby vyskytující se v areálu sauny jsou povinné dodržovat aktuálně vydaný provozní řád sauny. 

Účastníci sauny si mohou zapnout autorádio zabudované do čelní strany sauny. Do tohoto autorádia je možno (přehrává Rádio FM a AM frekvence, CD AUDIO, soubory typu MP3 a WMA) připojit vlastní USB Flashdisk, paměťovou kartu typu SD nebo CD. Dále je možnost měnit barevnou škálu a sílu svitu LED pásku lemující část obvodové zdi areálu pomocí dálkového ovladače umístěného u levého konce LED pásku.

6) ODCHOD Z AREÁLU SAUNY

Areál sauny (mimo přezouvárny) je nutno opustit nejpozději 10 minut před začátkem další časové etapy sauny. Celý areál je tedy možno využívat 110 minut. Před odchodem je možno použít kvalitní vysoušeče vlasů. Po odchodu a vyklizení areálu sauny se nahlásí vedoucí skupiny u obsluhy sauny kvůli předání areálu. Obsluha sauny zkontroluje, zdali je areál sauny v pořádku a nedošlo v něm k poškození majetku provozovatele sauny. Účastníci sauny si mohou ihned zarezervovat další termín sauny.